Aday Sürücülük Hangi Şartlarda Sonlanır?

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıtta Gerekli Eğitim Düzeyi Nedir?
3 Nisan 2021
Ehliyetim var fakat sağlık sorunu yaşadım engelliyim. H (Engelli) Ehliyeti alabilir miyim?
13 Mayıs 2021

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

  1. a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,
  2. b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
  3. c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

  1. d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,
  2. e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.